EVRK.lt

Atgal

Rekvizitai

Įmonės kodas: 302841880

Lokacija žemėlapyje

EVRK klasifikatorius

WITH EVENT INTERNATIONAL, UAB EVRK kodas: 620100 (Kompiuterių programavimo veikla)

Į šią klasę įeina programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas ir palaikymas.

Į šią klasę įeina:
- struktūros ir turinio projektavimas ir (arba) užrašymas kompiuterinės kalbos kodų, būtinų sukurti ir įdiegti:
  • sisteminę programinę įrangą (įskaitant atnaujinimus ir pataisas)
  • taikomąją programinę įrangą (įskaitant atnaujinimus ir pataisas)
  • duomenų bazes
  • tinklalapius
- programinės įrangos tinkinimas, t. y. parengtų taikomųjų programų modifikavimas ir konfigūravimas taip, kad jos veiktų užsakovo informacinės sistemos aplinkoje

Į šią klasę neįeina:
- programinės įrangos paketų leidyba, žr. 58.29
- bendrosios paskirties programinės įrangos vertimas ar pritaikymas tam tikrai rinkai savo sąskaita, žr. 58.29
- kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, planavimas ir projektavimas, net jeigu teikiama įranga gali sudaryti integruotos sistemos dalis, žr. 62.02


Veiklos kodas EVRK medyje
J) INFORMACIJA IR RYŠIAI 62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 62.01 Kompiuterių programavimo veikla