EVRK.lt

Atgal

VANDENS TELKINIŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO PARAMOS FONDAS

Rekvizitai

Įmonės kodas: 302477875

Lokacija žemėlapyje

EVRK klasifikatorius

VANDENS TELKINIŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO PARAMOS FONDAS EVRK kodas: 889900 (Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla)

Į šią klasę įeina:
- vyriausybinių įstaigų ar privačių organizacijų, pagalbos organizacijų nukentėjusiesiems ir nacionalinių ar vietinių labdaros organizacijų ir specialistų-konsultantų teikiamų socialinių, konsultacinių, rūpybos, pagalbos pabėgėliams, nukreipimo į kitą instituciją ir panašių paslaugų asmenims ar šeimoms jų namuose ar kitur veikla:
  • vaikų ir paauglių rūpybos orientavimo veikla
  • įvaikinimo ir žiauraus elgesio su vaikais ar kitais asmenimis prevencijos veikla
  • patarimai namų ūkio biudžeto, vedybų ir šeimos klausimais, kredito ir įsiskolinimo konsultacinė veikla
  • bendruomenių ir kaimynystės veikla
  • pagalbos nelaimių aukoms, pabėgėliams, imigrantams ir kt., įskaitant laikinojo ir ilgalaikio prieglobsčio suteikimą, veikla
  • bedarbių profesinė reabilitacija ir jų rengimas tam tikrai veiklai, kai švietimas yra ribotas
  • teisės labdarai, buto mokesčio ar maisto priedui gauti nustatymas
  • benamių ir kitų socialiai remtinų grupių socialinė priežiūra dieną
  • labdaros veikla, pvz., lėšų rinkimas ar kita socialinės pagalbos veikla

Į šią klasę neįeina:
- privalomojo socialinio draudimo programų finansavimo ir administravimo veikla, žr. 84.30
- veikla, panaši į aprašytą šioje klasėje, tačiau susijusi su apgyvendinimu, žr. 87.90


Veiklos kodas EVRK medyje
Q) ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS 88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.9 Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla 88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla