B 05 Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

EVRK kodas: 050000
Juridinių asmenų skaičius kataloge: 0

Į šį skyrių įeina požeminė ir atviroji kietajam kurui naudojamų naudingųjų iškasenų gavyba bei paruošiamieji darbai (pvz., rūšiavimas, valymas, presavimas ir kitas paruošimas, būtinas transportuoti, ir kt.), susiję su pardavimu.
Į šį skyrių neįeina koksavimas (žr. 19.10 ), akmens anglių ar rusvųjų anglių kasybai būdingų paslaugų veikla (žr. 09.90 ) ir briketų gamyba (žr. 19.20 ).