EVRK.lt

Evrk.lt - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius


Klasifikatorių parengė ir tvarko Eurostatas. Jis Europos Sąjungoje naudojamas kaip verslo klasifikavimo sistema.

EVRK naudoja keturis hierarchinius lygius:
1 lygis: 21 skyrius, pažymėtas abėcėlės raidėmis nuo A iki U;
2 lygis: 88 skyriai, žymimi dviženkliais skaitmeniniais kodais (01-99);
3 lygis: 272 grupės, žymimos triženkliais skaitmeniniais kodais (nuo 01.1 iki 99.0);
4 lygis: 615 klasių, pažymėtų keturženkliais skaitmeniniais kodais (nuo 01.11 iki 99.00).

Pirmieji keturi kodų skaitmenys, t. y. pirmieji keturi klasifikavimo sistemos lygiai, yra vienodi visose Europos šalyse. Nacionalinėse įgyvendinimo sistemose gali būti nustatyti papildomi lygiai. Penktasis skaitmuo įvairiose šalyse gali skirtis, o papildomus skaitmenis kartais įrašo duomenų bazių tiekėjai.

Klasifikatorius lietuvių kalba ir informacija apie jį skelbiama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje (klasifikatorius NACE).

A) ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Į katalogą

B) KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

Į katalogą

C) APDIRBAMOJI GAMYBA

Į katalogą

D) ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Į katalogą

E) VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

Į katalogą

F) STATYBA

Į katalogą

G) DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

Į katalogą

H) TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

Į katalogą

I) APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

Į katalogą

J) INFORMACIJA IR RYŠIAI

Į katalogą

K) FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Į katalogą

L) NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

Į katalogą

M) PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

Į katalogą

N) ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

Į katalogą

O) VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Į katalogą

P) ŠVIETIMAS

Į katalogą

Q) ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Į katalogą

R) MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

Į katalogą

S) KITA APTARNAVIMO VEIKLA

Į katalogą

T) NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKI

Į katalogą

U) EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

Į katalogą